Robert F. Kennedy Jr ຜູ້ສະໝັກຊິງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ມີປະຫວັດທາງການເງິນທີ່ສະແດງການຖືຄອງ bitcoin ຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຍ້ອນໄປໃນການປະຊຸມ bitcoin ໃນເດືອນພຶດສະພາ kennedy ເຄີຍກ່າວວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນ ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອແນະນໍາການລົງທຶນ

Kennedy ເວົ້າຢ່າງຕົງໄປຕົງມາວ່າ: ໃນການສະໝັບສະໝູນ bitcoin ລວມເຖິງການຍອມຮັບສິນຊັບດິຈິຕອນ ສໍາລັບບໍລິຈາກໃນແຄມແປນ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ CNBC ລາຍງານວ່າ ອີງຕາມສະຖານະທາງການເງິນ ລາວອາດມີປະມານ 40 BTC

Kennedy Jr ສະແດງການຖືຄອງ bitcoin ຈໍານວນຫຼາຍ

ເນື່ອງຈາການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2024 ເປັນຊ່ວງເວລາສໍາຄັນສໍາລັບການເມືອງສະຫະລັດ ແລະ ດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາສິນຊັບດິຈິຕອນກໍາລັງເປັນກະແສສໍາຄັນ ຈຶງການເປັນຈຸດອາທິບາຍທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບຜູ້ສະໝັກ

Bitcoin ເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການຫາສຍງຊິ່ງຕໍາແໝ່ງປະທານາທິບໍດີ kennedy ຈົນຮອດຕອນນີ້ ໂດຍລາວອາດເວົ້າເຖິງການປົກປ້ອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ນອກນີ້ ລາວອາດເວົ້າຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິນຊັບດິຈິຕອນທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເປີດເຜີຍການຖືຄອງ bitcoin ລ່າສຸດນີ້ອາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດກັບຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.