Two-Factor Authentication ຫຼື 2FA ເເມ່ນລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານສອງຂັ້ນຕອນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທຸກໆທຸລະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ.

ໂດຍປົກກະຕິ ຜູ້ໃຊ້ງານມັກຈະຢືນຢັນຕົວຕົນເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຕ່າງໆພຽງຂັ້ນຕອນດຽວກໍຄື Username ເເລະ Password ເພື່ອ login. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຊີມີປອດໄພໜ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຄົນຈໍານວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ້ຊື່ Username ເເລະ Password ດຽວກັນກັບບັນຊີໃຊ້ງານຂອງເເພລັດຟອມຕ່າງໆ, ການຢືນຢັນ 2 ຂັ້ນຕອນ ຫຼື  2FA ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ cryptocurrency ຫຼື crypto wallet.

ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນເເບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື:

  • ສິ່ງທີ່ຕົວເອງຮູ້ (something you know) ເເມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ເຊັ່ນ Username ເເລະ Password ຫຼື ລະຫັດ PIN.
  • ສິ່ງທີ່ຕົວເອງມີ (something you have) ເເມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີຢູ່ນັ້ນເຊັ່ນ Sim card, ໂທລະສັບ, cryptographic device ຫຼື ອຸປະກອນສະເພາະໃນການສ້າງ one-time-password (OTP device)
  • ສິ່ງທີ່ຕົວເອງເປັນ (something you are) ເເມ່ນ ຂໍ້ມູນ biometric ຂອງຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ: ໃບໜ້າ ແລະ ລາຍນິ້ວມື.

ຜູ້ອ່ານບາງທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ multi-factor authentication ທີ່ໝາຍເຖິງການຢືນຢັນຕົວຕົນໂດຍໃຊ້ສອງ ຫຼື ສາມປັດໄຈໃນການຢືນຢັນ, ເເຕ່ຢ່າຟ້າວສັບສົນ ເພາະການຢືນຢັນເເບບສອງປັດໄຈກໍແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການຢືນຢັນຕົວຕົນເເບບຫຼາຍປັດໄຈນັ້ນເອງ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/w91vjNl

https://cutt.ly/F91vzRv
https://cutt.ly/X91vcH6
**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.