ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບ DCA ເຊິ່ງເເມ່ນອີກໜຶ່ງກົນລະຍຸດທີ່ນັກລົງທຶນນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍເພາະມັນມີຄວາມເປັນລະບຽບເເລະລຽບງ່າຍເເຖມຍັງມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍເເລະຜົນຕອບເເທນດີອີກດ້ວຍ, ກ່ອນອື່ນໝົດມາທຳເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ DCA ກັນກ່ອນ.

  • DCA ເເມ່ນຫຍັງ ?

DCA (Dollar cost averaging) ຫຼື ການລົງທຶນເເບບສະເລ່ຍ ເເມ່ນການທີ່ນັກລົງທຶນຈະທະຍອຍເຂົ້າຊື້ສິນຊັບເປັນຊ່ວງໆເວລາດ້ວຍເງີນລົງທຶນເເບ່ງອອກເປັນເທົ່າໆກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນເເຕ່ລະງວດ ໂດຍບໍ່ສົນວ່າລາຄາສິນຊັບນັ້ນຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເພິ່ມຂຶ້ນໃນເວລານັ້ນ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ຜົນຕອບເເທນທີ່ໄດ້ໃນພາບລວມນັ້ນກໍຈະສະເລ່ຍກັນໄປ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມຖີ່ຂອງ DCA ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນແມ່ນເປັນປະຈໍາທຸກເດືອນ ມັນເປັນອີກວິທີຫນຶ່ງທີ່ນິຍົມໃນການສ້າງລະບຽບວິໄນການລົງທຶນ.

ຕົວຢ່າງ :

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ວິທີການຄິດໄລ່ DCA ແມ່ນພື້ນມີຖານຄືກັນກັບການຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍໃນຄະນິດສາດ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຄິດໄລ່ DCA, ນັກລົງທຶນຄວນບວກມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາຊື້ຫຼືລົງທຶນໄປ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົາໄປຫານກັບຈຳນວນເງິນທີ່ລົງທຶນ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສູດການຄິດໄລ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄ່າສະເລ່ຍ DCA = ຈໍານວນເງີນລົງທຶນທັງໝົດ/ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຖ້ານັກລົງທຶນລົງທຶນຊື້ສິນຊັບ A ເດືອນລະ 200 ໂດລາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 5 ເດືອນນັກລົງທຶນທົບທວນການລົງທຶນທັງຫມົດແລະເຫັນວ່າການລົງທຶນແຕ່ລະອັນໃນ ສິນຊັບ A ເເຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ຕົວສິນຊັບມີມູນຄ່າແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເເລະ ແບ່ງອອກເປັນ 100, 99, 98, 97 ແລະ 101  ໂດລາຕາມລໍາດັບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິນຊັບ A ມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເດືອນດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງໄວ້ຢູ່ທີ່ 200 ໂດລາສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ນັກລົງທຶນຊື້ 2.00 ຫນ່ວຍຂອງຊັບສິນ A ໃນເດືອນທໍາອິດ (200ໂດລາ /  100ໂດລາ = 2.00). ຈາກການຄິດໄລ່ນີ້, ຈໍານວນເດືອນຕໍ່ໄປຂອງຊັບສິນ A ແມ່ນ 2.00, 2.02, 2.04, 2.06 ແລະ1.98 ຫນ່ວຍ, ຕາມລໍາດັບ.

ເມື່ອຕ້ອງການຄິດໄລ່ສະເລ່ຍ ໃຫ້ເອົາຜົນລວມຂອງຈໍານວນການລົງທຶນທັງຫມົດສໍາລັບ 5 ເດືອນແມ່ນ 1000 ໂດລາ ແລະ ຈໍານວນຊັບສິນ A ທີ່ຊຶ້ໄດ້ທັງໝົດມາລວມກັນ ເຊິ່ງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນ 10.1 ໜ່ວຍ ແລະນໍາເອົາເຂົ້າໃນສູດການຄິດໄລ່ຄ່າ DCA ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

ສະເລ່ຍ DCA = 1000/10.1 = 99.001

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຖ້ານັກລົງທຶນໃຊ້ເງິນທັງຫມົດ 1.000 ໂດລາ ການຊື້ຊັບສິນ A ເທື່ອທຳອິດຂອງເດືອນ ດ້ວຍມູນຄ່າສິນຊັບ 100 ໂດລາຕໍ່ໜ່ວຍ ຈະໄດ້ຮັບທັງໝົດ 10 ໜ່ວຍ ແຕ່ຫາກນັກລົງທຶນເລືອກວິທີ DCA ຊື້ຊັບສິນ

ຊັບ A ແບ່ງອອກເປັນ 5 ຄັ້ງ ຊັບສິນທັງໝົດຈະຢູ່ທີ່ 10.1 ຫົວໜ່ວຍ ໂດຍສະເລ່ຍມູນຄ່າຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແມ່ນ 99.001 ໂດລາ.

 ຂໍ້ດີຂອງ DCA

  • DCA ໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ຕະຫຼາດ ຈາກເເຕ່ກ່ອນທີ່ເຫັນວ່າສິນຊັບທີ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼຸດລົງ ເເຕ່ກໍເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ເຮົາຈະຊື້ສິນຊັບນັ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເເຕ່ຈຳນວນເງີນລົງທຶນຊ່ຳເກົ່າ ເເຕ່ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍລົດລົງເລີຍເຮັດໃຫ້ຊື້ໄດ້ຫຼາຍ.
  • DCA ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເອງມີລະບຽບວິໄນໃນການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ອາລົມທີ່ມີຕໍ່ຕະຫຼາດ ເພື່ອເປັນ​ປັດ​ໄຈໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​. ເພາະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ວິ​ໄນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເປັນ​ຄົນ​ມັກງ່າຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການເລືອກສິນຊັບທີ່ຈະລົງທຶນ ຫຼື ການ cut-loss ທີ່ຕ້ອງອາໄສລະບຽບວິໄນໃນການລົງມືເຮັດ.
  • DCA ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຊື້ຜິດຈັງຫວະແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດດອຍ ເພາະວ່າ DCA ນັ້ນເປັນການທະຍອຍລົງທຶນເລື້ອຍໆບໍ່ວ່າຈະໃນຊ່ວງຫຼຸດລົງ ຫຼື ເພິ່ມຂຶ້ນຂອງຕະຫຼາດ.
  • ຂໍ້ເສຍຂອງ DCA
  • DCA ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງ ,DCA ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ Market Timing ຫຼື ການກະຈັງວະໄລຍະເວລາໃນການລົງທຶນ. ບໍ່ແມ່ນການຜັນຜວນຂອງຫຼັກຊັບການລົງທຶນແລະທີ່ສໍາຄັນແມ່ນມັນພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນຊ່ວງໄລຍະທຳອິດຂອງການລົງທຶນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເເຮງຈຳນວນໃນລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນເງີນລົງທຶນກໍຈະເພີ່ມຕາມ ເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນຕົ້ນທຶນທີ່ຈະຊຶ້ໃນເເຕ່ລະເທື່ອຫຼຸດລົງ.
  • DCA ເໝາະກັບບາງຊິນສັບເທົ່ານັ້ນ ເພາະມັນເປັນພຽງກົນລະຍຸດເເບບໜື່ງໃນການລົງທືນ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເຖີງພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທີ່ເໝາະສົມເເລະເຂົ້າໃຈໃນການເລືອກຊິນສັບທີ່ເໝາະເຖິງຈະເຫັນຜົນຮັບທີເເຕກຕ່າງ
  • DCA ເໝາະກັບໃຜເເນ່?

1. ຄົນທີ່ຢາກສ້າງວິໄນໃນການປະຢັດ ສາມາດເຮັດໄດ້ປະຈຳຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

2. ຄົນມີເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

3. ຄົນທີ່ບໍ່ມີເວລາຕິດຕາມສະພາບຕະຫຼາດ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບລາຄາຂຶ້ນລົງໃນເເຕ່ລະມື້

4. ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັງຫວະເວລາຂອງການຊື້ຂາຍ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫຼາດເພາະວ່າ DCA ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງການສູນເສຍຈາກການຊື້ໃນເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

5 ຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມຊັບສິນຫຼາຍເມື່ອລາຄາຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງແມ່ນໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/8BJoKoX

https://cutt.ly/xBJoVSb
https://cutt.ly/cBJpqKW

** ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.


Follow our channels for more updates:

Website: www.bitqik.com
bitqik Suport :  https://support.bitqik.com/
bitqik Insight: https://insight.bitqik.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/
Youtube :ps:/www.youtube.com/channel/UC2wf6B1zII-2jPtVfwmKvoA
Instagram : https://www.instagram.com/bitqikofficial/
Twitter : https://twitter.com/bitqikofficial
Facebook Academy: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086347500753

bitqik #bitcoin #cryptocurrency#Laos

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.