Cryptocurrency Exchange ສູນຊື້-ຂາຍສະກຸນເງິນດີຈີຕອນແມ່ນຫຍັງ? 🤔

Exchange ໃນວົງການ Cryptocurrency ໝາຍເຖິງແພັລດຟອມ ຫຼື ເວັບໄຊ້ທີ່ມີການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງີນ Fiat ຫຼື ເງິນທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ເງິນດີຈີຕອນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ Bitcoin ຫຼື Ethereum ນັ້ນເອງ

ໃນປັດຈຸບັນໂລກຂອງເຮົາໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ່ທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງໄດ້ມີ Exchange ເກີດຂື້ນໃນຫຼາຍປະເທດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການແລະປ່ຽນຊັບສິນດີຈີຕອນຈຶ່ງມີແພລັດຟອມ Cryptocurrency Exchange ນີ້ຂື້ນມາໂດຍສະເພາະ.

Cryptocurrency ສາມາດ ຊື້-ຂາຍ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະກຸນເງິນທົ່ວໄປ ໂດຍທີ່ເຮົາສາມາດ ຊື-ຂາຍ ຊັບສິນດີຈີຕອນໄດ້ທຸກໆມື້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍຜ່ານແພລັດຟອມ Exchange

ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ດີທີ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການແລກປ່ຽນຕ່າງໆ ເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບ Blockchain ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ການທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີໄດ້ຈະມີແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມມາດເຂົ້າໄດ້ ເພາະທ່ານເອງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ Private Key ດ້ວຍໂຕເອງ.

ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆວ່າ Cryptocurrency Exchange ເປັນແພລັດຟອມແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າຊື້-ຂາຍ ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

****ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ :
Website: www.bitqik.com
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/

#bitqik#bitcoin#crypto

See less

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.