Sam Bankman-Fried ຕ້ອງການຮັກສາການຄວບຄຸມຮຸ້ນທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງໃນ Robinhood, ໂດຍອ້າງວ່າ ຮຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ພວກເຂົາໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍນິຕິບຸກຄົນ.

Sam Bankman-Fried ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານອະນຸມັດໃຫ້ລາວສາມາດຄວບຄຸມຮຸ້ນ 56 ລ້ານຮຸ້ນທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງໃນ Robinhood.

  • ປະຈຸບັນ ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າປະມານ 450 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
  • ທະນາຍຄວາມຂອງ SBF ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຊື້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍກອງທຶນ Wang ແລະ SBF ທີ່ກູ້ຢືມຈາກ Alameda Research ແລະ ກ່າວວ່າການກູ້ຢືມໄດ້ຖືກຈັດການເປັນເອກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  • ເອກະສານດັ່ງກ່າວຍັງຊີ້ແຈງວ່າ ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວເປັນຂອງ Emergent ເຊິ່ງເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ແລະ ການໄດ້ມາຂອງຮຸ້ນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະນັ້ນໄດ້ຖືກ “ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການຍື່ນຟ້ອງ SEC” ໂດຍທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປຂອງ FTX.
  • CryptoPotato ລາຍງານໃນວັນທີ 5 ມັງກອນນີ້ວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດຕ້ອງການທີ່ຈະຍຶດຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ 90% ເປັນຂອງ SBF ແລະ ອີກ 10% ເປັນຂອງ Gary Wang.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/12bfHUE

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.