ETH ໄດ້ກາຍເປັນ deflationary ໃນຂະນະທີ່ຄ່າທໍານຽມ Gas ເເຕະລະດັບ 15 gwei ທ່າມກາງການຂຶ້ນລາຄາຄັ້ງຫຼ້າສຸດ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ຈະມີການອັບເກຣດ Shanghai, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖື ETH ຖອນຕົວອອກຈາກສັນຍາ Beacon Depositor.

  • ຂໍ້ມູນຈາກ ultrasound.money ບອກວ່າ ETH ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ deflationary ອີກຄັ້ງ. ໂດຍເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ.
  • ໃນປັດຈຸບັນມີ ETH ປະມານ 30 ETH ໃນມີການໝູນວຽນ ເຊິ່ງໜ້ອຍກ່ວາການຄວບລວມກິດຈະການໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ Ether ເປັນ cryptocurrency deflationary ຢ່າງມີປະສິດພາບໃນເວລານີ້.
  • ເຫດຜົນທີ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຍ້ອນການຫັນປ່ຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄປສູ່ການ Proof-of-Stake, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນຳ EIP 1559 ໄປໃຊ້.
  • EIP 1559 ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນປີ 2022 ແລະ ໄດ້ເປີດໃຊ້ກົນໄກການເຜົາໄໝ້, ເຊິ່ງທໍາລາຍ ETH ທີ່ລວບລວມຈາກຄ່າທໍານຽມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາໃນເຄືອຂ່າຍ. ຍິ່ງຄ່າທຳນຽມສູງຂື້ນ ອັດຕາການເຜົາໄໝ້ກໍຈະຍິ່ງສູງຂື້ນ.
  • ໃນປັດຈຸບັນທີ່ Ethereum ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການ Proof-of-Work ອີກເເລ້ວ, ການອອກ ETH ໃໝ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອລວມກັບ ETH ທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ເປັນຜົນມາຈາກ EIP-1559, cryptocurrency ໄດ້ຫັນເປັນ deflationary ຊົ່ວຄາວ.
  • ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງເປັນທີ່ສັງເກດ ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນສອງສາມເດືອນກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວການອັບເກຣດ Shanghai. ຄາດວ່າຈະເຂົ້າສູ່ testnet ສາທາລະນະໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ mainnet ໃນເດືອນມີນາ.
  • ການອັບເກຣດມີສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖື ETH ສາມາດຖອນຕົວອອກຈາກສັນຍາ Beacon Depositor.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/h219spr

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.