ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ, ເຊິ່ງສາມາດແປໄດ້ວ່າກຳລັງຊື້ທີ່ຫຼຸດລົງເມື່ອໄລຍະເວລາຜ່ານໄປ. ອັດຕາທີ່ກໍາລັງຊື້ຫຼຸດລົງສາມາດສະທ້ອນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສະເລ່ຍຂອງກະຕ່າຂອງສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ເລືອກໃນບາງເວລາ.

 ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ ມັກຈະສະແດງອອກເປັນເປີເຊັນ, ໝາຍຄວາມວ່າຫົວໜ່ວຍຂອງສະກຸນເງິນຊື້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າໃນຊ່ວງກ່ອນໜ້ານັ້ນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍຄື ຂອງທີ່ເຄີຍຊື້ໃນລາຄາເດີມຈະເເພງຂຶ້ນກວ່ານັ້ນເອງ

ຕົວຢ່າງງ່າຍໆຄື: ເເຕ່ກ່ອນເຮົາມີເງິນ 3.000 ກີບເຮົາສາມາດຊື້ໄຂ່ໄດ້ 3 ໜ່ວຍ, ເເຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ລາຄາໄຂ່ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 1.500 – 3.000 ຕໍ່ໜ່ວຍ

ເງີນເຟີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຫຍັງ ?

ເງີນເຟີ້ເກີດຂຶ້ນ 2 ສາເຫດດັ່ງນີ້ :

  1. ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າສູງຂຶ້ນ (Cost-Push Inflation)

Cost-Push Inflation ແມ່ນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າແລະການບໍລິການ. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວັດຖຸດິບ ຄ່າຈ້າງແລະຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງໂດຍລວມຫຼຸດລົງ. ໂດຍການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນການສະໜອງນີ້ເອີ້ນວ່າ Supply-Side Shock, ມັນແມ່ນສ່ວນທີ່ນໍາໄປສູ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ Cost-Push Inflation ແລະເມື່ອປຽບທຽບກັບ Demand-Pull Inflation ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ສະພາບນີ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ.

  • ຂໍ້ດີຂອງ Cost-Push Inflation ກໍຄື ກໍາລັງຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມຂຶ້ນ ຜູ້ບໍລິໂພກຈະມີກໍາລັງຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງພາວະນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ ໂດຍສະເພາະຖ້າອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ໄດ້ຖືກປັບ ເເລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຫວ່າງງານ ເປັນຜົນມາຈາກການເພີ່ມກໍາລັງການຊື້ໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ,ໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຈ້າງງານແມ່ນເປັນຜົນດີສໍາລັບເສດຖະກິດ.
  • ຂໍ້້ເສຍ ຂອງ Cost-Push Inflation ເເມ່ນ ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເມື່ອອັດຕາເງິນເຟີ້ເກີດຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ.

ຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງຖ້າຫາກວ່າຄ່າຈ້າງແລະວຽກເຮັດງານທໍາບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະຖ້າຜູ້ບໍລິໂພກມີເງິນໜ້ອຍ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນລາຄາສູງ.

  1. ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ (Demand-Pull Inflation)

Demand-Pull Inflation ແມ່ນອັດຕາເງິນເຟີ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຫຼືເອີ້ນກັນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສູງ. ແຕ່ມີຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຈໍານວນໜ້ອຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດໃນເວລານັ້ນແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍົກລາຄາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນຫຼາຍເກີນກວ່າເເຮງຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຮູບແບບນີ້.

  • ຂໍ້ດີຂອງ Demand-Pull Inflation ເເມ່ນ ວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການແມ່ນສູງ. ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ​ແລະ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນເເຄ່ຊ່ວງເວລາໜື່ງເທົ່ານັ້ນຖ້າຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ, ມັນຍັງຊ່ວຍກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຖ້າຜູ້ບໍລິໂພກຄາດການວ່າໃນອະນາຄົດລາຄາຈະສູງຂຶ້ນ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງການຊື້ໄວ້ຫຼາຍເພື່ອກັກຕຸນໄວ້ຂາຍ ແລະມັນຖືວ່າເປັນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນ.
  • ຂໍ້ເສຍຂອງ Demand-Pull Inflation ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນເເລະຄວາມຕ້ອງການສູງກວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບວກກັບກໍາລັງການຊື້ທີ່ຕໍ່າ ນີ້ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນເຊັ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼືສະກຸນເງິນທີ່ອ່ອນຄ່າລົງ.

ການບິດເບືອນມູນຄ່າຂອງເງິນ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລາຄາໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນໆ ມັນສາມາດເປັນການຍາກທີ່ຈະປະເມີນມູນຄ່າຂອງເງິນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້, ທະນາຄານແລະຜູ້ບໍລິໂພກ… ໂດຍປົກກະຕິມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ກໍອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມເງິນ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/hNQSDk7

https://cutt.ly/ONQSHUv

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່:
Website: www.bitqik.com
bitqik Suport : https://support.bitqik.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
bitqik Academy : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086347500753
bitqik Insight : https://insight.bitqik.com/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2wf6B1zII-2jPtVfwmKvoA
Instagram : https://www.instagram.com/bitqikofficial/
Twitter : https://twitter.com/bitqikofficial

bitqik #bitcoin #bitqik #bitqikacademy #cryptocurrency #blockchain

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.