ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນການລົງທຶນໃນຫຼຽນ crypto ເເບບໃນໄລຍະສັ້ນຢູ່ປະຈຳ ເຊິ່ງເປັນການຊື້-ຂາຍແບບຄາດເດົາພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ແລະ ການຊື້-ຂາຍໄວໂດຍອີງໃສ່ການຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ.

ຮູບແບບການລົງທຶນນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນຊ່ວງເວລາຂາຂຶ້ນຂອງຕະຫຼາດ crypto, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າພວກເຮົາສາມາດລົງທຶນໃນ crypto ໄລຍະຍາວໄດ້. ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວເເລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ໃນການລົງທຶນຮູບເເບບນີ້.

  • ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ  (Long-Term Investment) ແມ່ນຫຍັງ?

ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ (Long-Term Investment) ແມ່ນການລົງທຶນໃນສິນຊັບຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລົງທຶນເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ. ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍມັກການລົງທຶນໄລຍະຍາວໃນສິນຊັບທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດການວ່າຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດແລະສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

  • ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ຫົວໃຈຂອງການລົງທຶນໄລຍະຍາວ

ຫົວໃຈສໍາລັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວແມ່ນການບໍລິຫານຫຼັກຊັບການລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ມີວິທີການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ ແລະການລົງທຶນໃນສິນຊັບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຊີ່ງລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງສິນຊັບແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບດັ່ງນີ້:

1. ສິນຊັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊັ່ນ: ຮຸ້ນ, ຕາສານອະນຸພັນ, cryptocurrencies…

2. ສິນຊັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງເຊັ່ນ: ໜີ້ສິນ, ພັນທະບັດ…

3. ສິນຊັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າເຊັ່ນ: ເງິນຝາກທະນາຄານ, ເງິນຝາກປະຢັດ…

ພວກເຮົາອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການປະເມີນລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຍອມຮັບ ເເລະ ປະຕິບັດໄດ້. ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຊັບທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທຶນ ແລະຈັດແຈງຫຼັກຊັບການລົງທຶນ ໂດຍລວມແລ້ວມີລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເຊັ່ນ: ຫາກຕ້ອງການຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບກາງ ອາດຈະລົງທຶນໃນພັນທະບັດລັດຖະບານ 20% + ຕາສານໜີ້ 30% + ຮຸ້ນ 40% + crypto 10% (ອັດຕາສ່ວນນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການຫຼັກຊັບໃນການລົງທຶນຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາໃນການລົງທຶນເເຕ່ຢ່າງໃດ)

ນັກລົງທຶນອາດຈະເລືອກທີ່ຈະລົງທຶນໃນຫຼຽນຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Bitcoin, Ethereum ເນື່ອງຈາກມີ Market cap ສູງຫຼື Tether ທີ່ເປັນ Stablecoin ກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ການເລືອກລົງທຸນໃນຫຼຽນ Crypto ສາມາດເລືອກລົງທຶນໄດ້ຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ສິ່ງສໍາຄັນຄືກັນໝັ່ນຫາຂໍ້ມູນ , ສຶກສາພື້ນຖານແລະຕິດຕາມຂ່າວສານຢູ່ສະເໝີກໍເພື່ອທີ່ວາງແຜນການໃນການຕັດສິນໃຈ.

  • ກົນລະຍຸດໃດທີ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້?

ພວກເຮົາສາມາດເລືອກໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍໆກົນລະຍຸດສໍາລັບການລົງທຶນໄລຍະຍາວເຊັ່ນ:

 1. DCA (Dollar-Cost Average)

DCA (Dollar-Cost Average) ແມ່ນກົນລະຍຸດສະເລ່ຍຄ່າຕົ້ນທຶນ. ເຊິ່ງໃຊ້ວິທີການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ລະໄລຍະທີ່ມີຈໍານວນເງິນລົງທຶນເທົ່າໆກັນ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງລາຄາຂອງສິນຊັບໃນປະຈຸບັນແລະວິທີນີ້ຍັງຕັດເລື່ອງອາລົມເເລະເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີລະບຽບເເບບເເຜນອີກດ້ວຍ

​ເຮົາ​ຈະ​ຊື້​​ໜ່ວຍລົງທຶນ​ຫຼື​ສິນຊັບ​ເພິ່ມຂຶ້ນຫາກ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລາ​ຄາ​ຮຸ້ນ​ຫຼຸດ​ລົງແລະຈະສາມາດຊື້ໄດ້ໜ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ລາຄາສິນຊັບເພີ່ມຂຶ້ນ

 2. HODL (Hold On for Dear Life)

HODL (Hold On for Dear Life) ແມ່ນພຶດຕິກໍາການລົງທຶນໂດຍການຖືເງິນ crypto ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ ໂດຍບໍ່ມີການຂາຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດໝີ (Bear Market) ຫຼືວ່າລາຄາຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍເທົ່າໃດ. ເວົ້າໄດ້ວ່າກົນລະຍຸດນີ້ຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມອົດທົນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ແຕ່ຖ້າເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນສິນຊັບນັ້ນ, HODL ກໍເປັນກົນລະຍຸດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ສຸດທ້າຍນີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນເເບບໃດກໍຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງ. ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດ crypto ທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ນັກລົງທຶນຄວນສຶກສາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນແລະບໍລິຫານເງິນແລະຫຼັກຊັບການລົງທຶນຂອງຕົວເອງຢ່າງເໝາະສົມ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/EMqD8nc

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.