Maslow’s Hierarchy of Needs ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທາງທິດສະດີທີ່ຂຽນ ແລະ ກວດສອບໂດຍ Abraham Maslow ແລະ ຖືກຕີພິມໃນບົດຄວາມເລື່ອງ “A Theory of Human Motivation” ໃນປີ 1943 ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວາລະສານ Psychological Review.

Maslow ໄດ້ລະບຸວ່າ ມະນຸດມີຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ 5 ຂັ້ນດ້ວຍກັນ ໂດຍຈະລຽງຕັ້ງເເຕ່ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າໄປຫາຫຼາຍສຸດ. ໂດຍສີ່ລະດັບທໍາອິດແມ່ນມັກຈະເອີ້ນວ່າຄວາມຕ້ອງທີ່ບົກພ່ອງ (D-needs), ໃນຂະນະທີ່ລະດັບຫ້າ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການ (B-needs).

  1. ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (Physiological Needs) :

ນີ້ແມ່ນລະດັບພື້ນຖານຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ, ປະກອບມີ: ອາກາດ, ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທີ່ພັກອາໄສ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ການນອນ ແລະ sex. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງການເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຊັ້ນ ຫຼື ສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ, ຄວາມຕ້ອງການທາງຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ ຮ່າງກາຍກໍຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈົນກ່ວາຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕອບສະໜອງ.

2. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ເເລະ ປອດໄພ (Safety Needs) :

ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ physiological ໄດ້​ຮັບການຕອບສະໜອງຈົນພໍ​ໃຈ​. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະດັບນີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພທີ່ຍຶດໝັ້ນທາງຈິດໃຈ ໂດຍບໍ່ມີການຢ້ານກົວ, ການສູນເສຍ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມໃນບ້ານທີ່ປອດໄພ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີເງິນຝາກປະຢັດ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມປອດໄພ ລວມທັງຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ ແລະ​ ຄວາມເປັນຢູ່, ປະກັນຊີວິດ – ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະຕິເຫດ/ເຈັບປ່ວຍ.

3. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮັກ ເເລະ ສັງຄົມ (Belonging and Love Needs) :

ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ Physiological ແລະ safety needs ໄດ້ຮັບການເຕີມເຕັມ, ຄົນເຮົາຈະຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​, ມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງ. ຄວາມຮັກໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄູ່ຜົວເມຍ, ພໍ່, ແມ່, ເດັກນ້ອຍ, ໜູ່ເພື່ອນ, ຜົວ ແລະ ເມຍ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກຸ່ມ. ​

4. ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຄວາມນັບຖືໃນຕົນເອງ (Esteem Needs) :

​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ລະດັບ​ທີ​ສີ່, ຄົນ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ບັນລຸ​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ຕົນເອງ, ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ​ແລະ ຄວາມ​ເຄົາລົບ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດໂດຍ Maslow ເຊິ່ງໄດ້ເເກ່ : ຄວາມນັບຖືສໍາລັບຕົນເອງ (ກຽດສັກສີ, ຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມຊໍານານ, ອິດສະຫຼະ) ແລະ  ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະມີຊື່ສຽງ ຫຼື ໄດ້ຮັບການນັບຖືຈາກຜູ້ອື່ນ (ເຊັ່ນ: ສະຖານະພາບ, ຍົດຖາບັນດາສັກ). ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ເພື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ກຽດສັກສີກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງ.

5. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຢາກພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງຕົນ (Self-actualization)

ເປັນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງຕົນເອງ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ມະນຸດຕ້ອງການຈະເປັນ. ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເປົ້າໝາຍຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງຊີວິດ.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຍາກທີ່ຈະຊອກຫາ ເພາະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ນີ້ ຈະມາຈາກແຮງບັນດານໃຈ ຫຼື passion ໃນໃຈທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າວັດຖຸທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້.

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນ Crypto ເປັນວິທີການເພື່ອອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ຕາມທີ່ສັງເກດໂດຍ Maslow, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍານົດລໍາດັບຊັ້ນຂອງລາວໃໝ່ ແລະ ສັງເກດວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກລະດັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນລຸຕາມລໍາດັບ, ການບັນລຸຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບປຸງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ເເລະ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ເວລາເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ, ເບິ່ງແຜນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ, ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການສ້າງ token ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບນິເວດຂອງຫຼຽນນັ້ນ. ຍິ່ງເຈົ້າຮູ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າຈະຮູ້ແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າຈະດີຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/q2OKEr9

https://cutt.ly/M2OKYxD
**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.