ກັບດັກທາງວິທະຍາ ກົນລວງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດທຶນ ເເລະ ເສຍຜົນກຳໄລ, ໂດຍປົກກະຕິຄົນເຮົາໃຊ້ສະໝອງຄິດເລື່ອງອື່ນໆໃນຫົວເປັນພັນໆເລື່ອງ ເເລ້ວເຮັດກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນໄປນຳ, ເຮົາຈະອາດຈະບໍ່ໄດ້ focus ມັນ 100% ຫຼື ອາດຈະເຮັດມັນຈົນຄຸ້ນເຄີຍໄປເເລ້ວ. ໃນການເທຣດກໍເຊັ່ນກັນ, ຢ່າເລືອກທີ່ຈະເທຣດໄປໂດຍບໍ່ມີຈຸດໝາຍ ສໍາຄັນຄືຕ້ອງມີສະຕິ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເເບບເເຜນທີ່ວາງໄວ້ ເເລະ ຄິດວິເຄາະວາງກົນລະຍຸດຢ່າງຮອບຄອບ, ເຖິງເເມ່ນວ່າຈະຫຼຸບທຶນໃນການເທຣດ ເເຕ່ເຮົາກໍສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການນັ້ນໄດ້ດ້ວຍສະຕິ. ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ກັບດັກຈິດຕະວິທະຍາກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ, ຖ້າເຮົາຮຽນຮູ້ ເເລະ ສຶກສາມັນດີພໍ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຈາກອິດທິພົນຂອງພວກມັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Familiarity/Home bias (ການລົງທຶນດ້ວຍຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ)

“ຂ້ອຍຮູ້ຈັກອຸດສາຫະກໍານີ້ດີ” ຫຼື “ຂ້ອຍຮູ້ວ່າບໍລິສັດນີ້ດີ, ຂ້ອຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ” ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ຜິດຢ່າງຮ້າຍເເຮງ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວເຮົາຈະມີຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຍິ່ງຄຸ້ນເຄີຍກັບບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳໃດໜຶ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄວາມຄິດທີ່ຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດນັ້ນມັກຈະໜ້ອຍລົງຕາມ, ຍ້ອນຄວາມຄິດທີ່ວ່າຮູ້ດີເເລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຕິດກັບດັກໃນການລົງທຶນໄດ້ງ່າຍ.

ຕົວຢ່າງ ຄວາມລຳອຽງຕໍ່ການຊື້່ຮຸ້ນສະເພາະເເຕ່ເຮົາຮູ້ຈັກດີ ຄວາມອັກຄະຕິນີ້ເເມ່ນກັບດັກສຳລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະຊື້ພຽງຮຸ້ນທີ່ຮູ້ຈັກ ເເລະ ຄິດວ່າດີເເລ້ວ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະສຶກສາເພິ່ມເຕີມ ຫຼື ຮຽນຮູ້ສຶກສາຮຸ້ນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ເປັນການສຸມໃສ່ຮຸ້ນນີ້ຫຼາຍເກີນໄປ (ເອີ້ນວ່າ a lack of geographic diversification).

ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມອັກຄະຕິນີ້, ກ່ອນອື່ນຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ເຮົາລົງທຶນ (ເພາະເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບມັນທັງໝົດ), ຊອກຫາກົນລະຍຸດທີ່ເໝາະສົມຈາກບົດລາຍງານ ເເລະ ການວິເຄາະເພື່ອລົງທຶນ.

Sunk cost trap (ດຽວມັນກໍ່ກັບມາ ຢ່າຈົມກັບສິ່ງທີ່ເສຍໄປແລ້ວ)

ຍິ່ງເຮົາລົງທຶນໃນອຸດສະຫາກຳ ຫຼື thesis ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ລຶງທຶນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ເຊິ່ງໃນທິດສະດີດ້ານເສດຖະສາດພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ sunk cost ຫຼື ການລົງທຶນທີ່ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້.

Robert Cialdini ນັກຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມປາຖະໜາອັນເເຮງກ້າຂອງມະນຸດທີ່ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາເອງ.

ເຖິງເເມ່ນວ່າຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີ, ເເຕ່ມັນກໍສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນໂລກຂອງການລົງທຶນ. ຖ້າທ່ານລົງທຶນເຂົ້າໄປໃນບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການທີ່ມີທ່າທາງບໍ່ດີ ຫຼື ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ທ່ານຄວນອອກຈາກມັນໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເມື່ອຮັບຮູ້ເຖິງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຍິ່ງອອກຈາກມັນໄວເທົ່າໃດຍິ່ງດີ. ຢ່າກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການລົງທຶນ ແຕ່ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເອງ ແລະ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ.

Extrapolation bias (ຢ່າຄາດການຫຼວງໜ້າ)

ໝາຍເຖິງຄວາມຄິດຂອງມະນຸດທີ່ວ່າ ເເນວໂນ້ມໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນລັກສະເເບບນີ້ໃນອະນາຄົດ, ສິ່ງນີ້ເເມ່ນອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງຕະຫຼາດ bullish.

ກັບດັກນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍຈຳນວນຫຼາຍຊື້ໃນລາຄາທີ່ສູງເກີນໄປ, ເຊິ່ງມັກເກີດຂຶ້ນພຽງສອງສາມມື້ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບຖານຂອງຕະຫຼາດຄັ້ງໃຫຍ່, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າປະສິດທິພາບຂອງຕະຫຼາດໃນອະດີດບໍ່ເເມ່ນຕົວບົ່ງຊີ້ສຳລັບອະນາຄົດ. ຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນຢູ່ທຸກເວລາ ຫຼັງຈາກວັດທະຈັກຕະຫຼາດ Bull ສິ້ນສຸດ ອາດຈະຕາມມາດ້ວຍຂາລົງ ຫຼື ຕະຫຼາດໝີ.

ວິທີການຫຼີກລ້ຽງກັບດັກນີ້ ເເມ່ນການກວດເບິ່ງການປະເມີນມູນຄ່າເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ກຳໄລ ຫຼື ກະແສເງິນສົດອິດສະຫຼະ ຫຼື ອັດຕາສ່ວນລາຄາຕໍ່ບັນຊີ ຖ້າທ່ານລົງທຶນໃນຮຸ້ນ. ກວດເບິ່ງກຣາຟຂອງສິນຊັບໃຫ້ລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຫຼາຍໃນອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນ, ຕະຫຼາດອາດຈະ overheated ແລະ ຕ້ອງປັບຖານ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າລາຄາຢູ່ຕໍ່າກວ່າຈຸດສູງສຸດຕະຫຼອດການທີ່ຜ່ານມາ, ຊັບສິນອາດຈະຖືກປະເມີນລາຄາຕໍ່າກວ່າ ແລະ ການຖອນຕົວຂອງເເນວໂນ້ມອາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໄວໆນີ້.

Loss aversion (ຢ່າເສຍດາຍໃນການສູນເສຍ)

ການສຶກສາທາງຈິດຕະວິທະຍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກການນສູນເສຍນັ້ນເຈັບປວດຫຼາຍ ເເລະ ເປັນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກການສະໝອງຂອງຄົນເຮົາມັກໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່ານັ້ນເອງ.

ເມື່ອອີງໃສ່ການລົງທຶນ ນັກລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍຈະດີໃຈກັບເງິນ 10 EUR ທີ່ເທຣດໄດ້ ເເຕ່ຈະເສຍໃຈເປັນສອງເທົ່າຖ້າສູນເສຍເງິນ 10 EUR ໄປ, ສະໝອງຂອງມະນຸດມັກຈະຢ້ານການສູນເສຍ ປະມານວ່າບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄ່າໃນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ເເຕ່ພໍເສຍມັນໄປ ກໍເກີດອາການເສຍດາຍຂຶ້ນມາທັນທີ. ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກເທຣດທັງຫຼາຍເຮັດກຳໄລຈາກຮຸ້ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເພາະຕໍ່ໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ກໍບໍ່ຄິດຈະຂາຍຮຸ້ນ ເເລ້ວກໍລໍຖ້າຄວາມຫວັງທີ່ວ່າຮຸ້ນຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ວິທີການຫຼີກລ້ຽງກັບດັກນີ້ຄື ຢ່າຍຶດຕິດກັບອະດີດ, ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເເກ້ໄຂອະດີດໄດ້ ເລິ່ມໃໝ່ ເເລະ ຢ່າເສຍໃຈເມື່ອຕ້ອງຈຳໃຈຂາຍຮຸ້ນ, ເເຕ່ຖ້າຍັງກອດຫຼັກຊັບທີ່ຂາດທຶນໄວ້ ເຮົາອາດຈະສູນເສຍໂອກາດນຳເງິນເຫຼົ່ານັ້່ນໄປສະເເຫວງຫາຫຼັກຊັບໃໝ່ໆທີ່ອາຈະໃຫ້ຜົນຕອບເເທນດີກວ່າ.

ທີ່ມາ : https://cutt.ly/z9L2Hao

https://cutt.ly/J9L2LkN
**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.