“ທຸກການລົງທຶນ ຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ສະເໝີ” ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳນີ້ຜ່ານຫູມາເເລ້ວເເລະເເນ່ນອນວ່າໃນທຸກໆການລົງທຶນບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດໃດ ທຸລະກິດໃດກໍຕາມ ຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ສະເໝີ ເຊີ່ງເກີດຂື້ນໄດ້ນຳທຸກຄົນເເລະຫຼາຍກໍລະນີເເຕກຕ່າງໄປ ເຖີງເເມ່ນວ່າຜູ້ນັ້ນຈະສຶກສາມາເປັນຢ່າງດີກໍຕາມເເຕ່ປັນຫາໃໝ່ໆກໍຈະເຂົ້າມາຢູ່ສະເໝີ ຂະໜາດຜູ້ຊຳນານທາງດ້ານນັ້ນໆຍັງສາມາດຜິດພາດໄດ້ນັບພາສາຫຍັງກັບມືໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະຫັດລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດ , ເພາະສະນັ້ນຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສືກສາຫາຄວາມຮູ້ເເລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ຈະລົງມືເຮັດນັ້ນໃຫ້ເລີກເຊີ່ງເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍເເລະຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ ເເລະໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖີງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງ crypto ສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຄິດຢາກທີ່ຈະລົງທຶນ

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ Crypto ກັນກ່ອນ , Cryptocurrency ເເມ່ນສະກຸນເງີນດີຈິຕອນປະເພດໜື່ງທີ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍຕ້ອງເຂົ້າລະຫັດຜ່ານເເລະມັນຍັງຖືກໃຊ້ເປັນສື່ກາງໃນການເເລກປ່ຽນພຽງ ເເຕ່ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້

ເມື່ອເຮົາຮູ້ Crypto ເເມ່ນຫຍັງເເລ້ວ ,ຕໍ່ໄປກໍມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ໃນການລົງທຶນກັນເລີຍ:

 1. ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການລົງທືນ

ຖ້າຢາກຈະລົງທຶນກ່ຽວກັບທຸລະກິດໃດໆ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈແທ້ໆວ່າເຈົ້າລົງທຶນຫຍັງ. ຖ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້ຫຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາມັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງທ່ອງເເທ້, ອ່ານໜັງສືເເນະນຳການລົງທຶນແລະວິເຄາະບໍລິສັດຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ. ການທີ່ຈະລົງທືນກັບ cryptocurrencies ກໍຄືກັນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການວາງເເຜນເເລະສຶກສາກ່ຽວກັບສະກຸນເງີນດິຈິຕອນນີ້ ເນື່ອງຈາກມີຫຼຽນຫຼາຍຊະນິດເເຕກຕ່າງກັນເປັນໜື່ນຫຼຽນ ເເລະຖືກສ້າງຂື້ນມາໃໝ່ໃນທຸກໆມື້, ເພາະສະນັ້ນທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກໍລະນີການລົງທຶນສໍາລັບຊື້ – ຂາຍໃນແຕ່ຄັ້ງ.

2. ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ BlockChain

Blockchain ເປັນເທັກໂນໂລຍີທີ່ນັກລົງທຶນມືໃໝ່ຄວນຮູ້ເປັນສິ່ງທຳອິດເເລະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ເພາະ Blockchain ຖຶວ່າເປັນລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ bitcoin ເເລະ ສະກຸນເງີນດີຈິຕອນອື່ນໆ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ Blockchain ເປັນລະບົບທີ່ເຮົາສາມາດໂອນເງີນສະກຸນດິຈິຕອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານຄົນກາງ ເຊີ່ງປອດໄພເເລະຫາຍຫ່ວງເລື່ອງການປອມເເປງຈາກບຸກຄົນທີ3

3. ຈົດຈຳຂໍ້ມູນ ( ອາດີດກໍຄືອາດີດ )

ຄວາມຜິດພາດຂອງນັກລົງທຶນໜ້າໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນເບິ່ງອະດີດແລະຄາດການເຖີງອະນາຄົດ. ເຖິງວ່າ Bitcoin ເຄີຍເປັນຫຼຽນທີ່ມີລາຄາບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນເປັນຫຼຽນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເເຕ່ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນຄື “ການເຕີບໂຕຂອງຫຼຽນນັ້ນຈະສືບຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຢູ່ໃນອັດຕາການເຕີບໂຕໃນອາດີດກໍຕາມ”

ນັກລົງທຶນເເນມໄປຂ້າງໜ້າ ບໍ່ແມ່ນສິນຊັບທີ່ໄດ້ເຮັດໃນອະດີດ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕອບແທນໃນອະນາຄົດ? ນັກເທຣດຊື້ Crypto ໃນມື້ນີ້ ຕ້ອງການກໍາໄລຂອງມື້ອື່ນ, ບໍ່ແມ່ນມື້ວານນີ້.

4. ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບສະກຸນເງີນດິຈິຕັລອື່ນໆ

ຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ BlockChain ໄປເເລ້ວ ຕໍ່ມາເຮົາມາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຕ່າງໆໂດຍຈະເເບ່ງອອກເປັນ3ກຸ່ມຄື:

 • Bitcoin : ເປັນສະກຸນເງິີນດິຈິຕອນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ສາມາດເເລກປ່ຽນໄດ້ຢ່າງອິດສະລະຜ່ານລະບົບ Blockchain.
 • Altcoin : ຄໍາວ່າ Altcoin ເເມ່ນມາຈາກ 2 ຄໍາລວມກັນ ຄື “Alternative” ທີ້ເເປລວ່າທາງເລືອກ ເເລະ “coin” ທີ່ເເປລວ່າຫຼຽນ ໂດຍເອົາມາລວມກັນຈະໄດ້ຄວາມໝາຍວ່າ ຫລຽນທາງເລືອກ ນັ້ນເອງໂດຍເເຕ່ລະຫຼຽນຈະມີຄຸນສົມບັດທີ່ເເຕກຕ່າງອອກໄປ
 • Stable Coin : ເປັນປະເພດຫຼຽນທີ່ມີລາຄາອ້າງອິງກັບສະກຸນເງິນທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ເຊັ່ນ : ເງີນໂດລາ ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນ 1:1 ຕົວຢ່າງ : 1 USDT = 19.000Kip

5. ການສັງເກດຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ ເເລະ ການວິເຄາະກາຟທາງເທັກນິກ

ລາຄາຂອງ cryptocurrencies ມີຄວາມຜັນຜວນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາພໍໆກັບກຳໄລທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ເຊີ່ງມັນສາມາດລຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນວິນາທີ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍກວ່າຂ່າວລືທີ່ພິສູດວ່າບໍ່ມີພື້ນຖານວ່າຈະເເມ່ນຈິງ ເເລະນີ້ເເມ່ນໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ສາມາດເຮັດການຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາຫຼືຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງຕະຫຼາດວ່າຕະຫຼາດຈະມີທ່າອ່ຽງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດເຮັດກຳໄລໃຫ້ໄດ້, ເເຕ່ສໍາລັບນັກລົງທຶນມືໃໝ່ເເມ່ນມີທັກສະເຫຼົ່ານີ້ຫຼືວິທີການຄິດເເກ້ໄຂທີ່ຊົງພະລັງທີ່ຊີ້ນໍາການຊື້ຂາຍເຫຼົ່ານີ້.

ການຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ນັກເທຣດສັ່ນຄອນ ໂດຍສະເພາະນັກເທຣດໜ້າໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ສືກສາກ່ຽວກັບກາຟເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຖີງເຂົ້າໃຈໃນການເທຣດໃນຕະຫຼາດຫຼືເກັບອອມຫຼຽນໃນໄລຍະຍາວ ເເລ້ວຍັງຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໄດ້ອີກ, ໂດຍພວກເຮົາໄດ້ລະບຸສິ່ງທີ່ມືໃໝ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບກາຟທາງເທັກນີກໃຫ້ດັ່ງນີ້ :

 • ກຣາຟເເທ່ງທຽນ (Candlestick Chart )
 • ແຜນວາດທີ່ຖືກແບ່ງອອກຕາມໄລຍະເວລາ Time Frame (TF )
 • ເເນວໂນ້ມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ (Trend ) ລວມໄປເຖິງເເນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ (Uptrend ) ,ເເນວໂນມຂາລົງ (Downtrend ) ເເລະເເນວໂນມການເຄື່ອໄຫວດ້ານຂ້າງ (Sideway )
 • ປະລິມານການຊື້ຂາຍ (Volume )
 • ເເນວຮັບເເລະເເນວຕ້ານ (Support & Resistance )
 • ຕົວຊີ້ວັດ (Indicator ) ພື້ນຖານເຊັ່ນ EMA, RSI, MACD

6. ຮູ້ວິທີການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງແລະການບໍລິຫານເງີນລົງທຶນ.

 • ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງຕ້ອງຮູ້ຈັກ Stop Loss ແລະ Cut Loss.

– Stop Loss ຄືການຂາຍຊັບສິນເມື່ອເຫັນວ່າກຳໄລເລີ່ມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ: ຕອນນີ້ເຮົາໄດ້ກຳໄລ 50% ແຕ່ທັນທີທັນໃດລາຄາຊັບສິນເລີ່ມຫຼຸດລົງ ແລະກຳໄລຂອງພວກເຮົາກໍ່ຫຼຸດລົງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈຂາຍທັນທີເພື່ອວ່າກໍາໄລຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ.

– Cut Loss ແມ່ນການຂາຍຊັບສິນ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຕື່ມອີກ, ຕົວຢ່າງ: ໃນປັດຈຸບັນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງສູນເສຍ 10%, ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂາຍທັນທີເຖິງວ່າຈະຂາດທຶນ ,ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນສູນເສຍຫຼາຍກວ່ານີ້.

 • ການ​ບໍລິຫານເງີນ​ລົງ​ທຶນ​
 • ຄວນໃຊ້ເງິນເຢັນໃນການລົງທຶນ. ບໍ່ຄວນກູ້ຢືມເງິນຫຼືຢືມເງິນຂອງຜູ້ອື່ນມາລົງທຶນ
 • ແບ່ງເງິນ 10-20% ຂອງເງິນເດືອນມາລົງທຶນ. ບໍ່ຄວນໃຊ້ເງິນທັງໝົດໃນການລົງທຶນ.
 • ຊື້ຫຼຽນພຽງແຕ່ 60% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນ ສ່ວນເງິນທີ່ເຫລືອແມ່ນເກັບໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ເຊັ່ນ: ຊື້ຫຼຽນດຽວກັນເພື່ອສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງຫຼືລົງທຶນຕໍ່ໃນຫຼຽນອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຈາກ :

https://cutt.ly/qBDNv7v
https://cutt.ly/WBDNR6A
https://cutt.ly/HBDNLLV

** ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.


Follow our channels for more updates:

Website: www.bitqik.com
bitqik Suport :  https://support.bitqik.com/
bitqik Insight: https://insight.bitqik.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitqik/
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSdT86ut3/
Youtube :ps:/www.youtube.com/channel/UC2wf6B1zII-2jPtVfwmKvoA
Instagram : https://www.instagram.com/bitqikofficial/
Twitter : https://twitter.com/bitqikofficial
Facebook Academy: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086347500753

bitqik #bitcoin #cryptocurrency#Laos

**ໝາຍເຫດ : ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນແຕ່ລະສະກຸນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດທຸກຄັ້ງກ່ອນລົງທຶນ.

More Videos

Video Playlist
1/10 videos
1
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
01:04:48
2
bitqik Academy Live ep15
bitqik Academy Live ep15
3
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
bitqik Academy Live ep14: ການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ພອສການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ(Money management)
01:16:04
4
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
ເກມທວາຍຄຳຊັບ Crypto ຈາກຮູບພາບ #shorts
01:23
5
Trick and Trade EP0
Trick and Trade EP0
54
6
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
🔴bitqik Aacademy Live ep 11: ສອນການໃຊ້ງານແອັບເບື້ອງຕົ້ນ
01:01:46
7
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
bitqik Academy Live EP10:ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນທຸກໆຕະຫຼາດແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ.
01:06:22
8
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
Fiat VS Cryptocurrency 🚀
48
9
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
bitqik Academy live ep9:ເປັນຫຍັງບິດຄິກຈຶ່ງ Rebrand? ພວກເຮົາມີບໍລິການຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນ?
01:01:26
10
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
bitqik Academy Live ep8: CPI ແມ່ນຫຍັງ? ມີຜົນແນວໃດຕໍ່ຕະຫຼາດ? ຄາດການຕະຫຼາດຈະໄປໃນທິດທາງໃດ?
42:53
About Us

bitqik INSIGHT, get our latest reports, covering all sorts of topics in the digital asset industry. From finance to economics, trends, and investment.

Services

© 2022-2023 bitqik Insight – All rights reserved.